Ööklubi Comeback / Ugandi Toitlustus OÜ / Tartu mnt 16, Otepää

 1. Ööklubisse sisenemisel võtab külastaja endale kohustuse järgida käesoleva sisekorraeeskirja nõudeid;
 2. Ööklubi on avatud: R-L 22.00-04.00;
 3. Ööklubi ruumides võivad viibida külastajad alates 18. eluaastast. Juhtkonnal on õigus vanusepiiri muuta;
 4. Ööklubi ruumidesse sisenev külastaja peab olema korrektselt riietatud (ei lubata ruumides viibida spordiriietes). Ööklubi töötajal on õigus hinnata riietuse korrektsust;
 5. Ööklubis Comeback on kasutusel videovalvesüsteem;
 6. Kui ööklubi töötajal tekib kahtlus külastaja vanuse kohta, on ta kohustatud küsima külastaja isikut tõendavat dokumenti (pass, id-kaart, juhiluba);
 7. Ööklubisse sisenedes tuleb külastajal osta pilet. Pilet kaotab kehtivuse ööklubist väljudes. Lunastatud piletit tagasi ei osteta;
 8. Ööklubis Comeback on keelatud siseneda relvaga või esemetega, mis võivad osutuda ohtlikuks külastajate ja töötajate elule ning tervisele;
 9. Ööklubis Comeback on keelatud pildistamine ja filmimine;
 10. Ööklubis Comeback on keelatud ööklubist mitte ostetud kauba tarbimine. Kui avastatakse külastaja, kes on sisse toonud ja/või tarbib oma kaupa, on ööklubi töötajal õigus see konfiskeerida ja sundida klienti lahkuma ööklubi ruumidest;
 11. Ööklubi külastaja vääritu käitumise korral on ööklubi töötajal õigus külastajat mitte sisse lasta või sundida teda lahkuma ööklubi ruumidest. Sisselaskmisest keeldumist ei pea põhjendama;
 12. Külastajat, kes on ilmses alkoholijoobes või narkootiliste/psühhotroopsete ainete mõju all, on ööklubi töötaja kohustatud mitte sisse laskma või sundima teda lahkuma ööklubi ruumidest;
 13. Ööklubi töötajatel on õigus otsustada, keda lubada ööklubisse Comeback ja keda mitte;
 14. Ööklubi külastaja poolt rikutud või lõhutud inventar tuleb kinni maksta uue inventari soetamise hinnaga;
 15. Ööklubi riietehoid ei vastuta sinna hoiule jäetud esemete eest;
 16. Ööklubi ruumides on üleriietes viibimine keelatud;
 17. Vastavalt Tubakaseadusele on alates 5. juunist 2007 ööklubides suitsetamine keelatud. Suitsetada võib ainult selleks ettenähtud ruumis. Suitsuruumi on joogiklaaside ja muude nõudega sisenemine keelatud;
 18. Ööklubis Comeback on keelatud elektroonilise sigareti ehk e-sigareti kasutamine;
 19. Ööklubi töötajatel on õigus kontrollida käesoleva sisekorra eeskirja nõuetest kinnipidamist ning nende eiramise korral keelduda külastajat teenindamast ja paluda tal ööklubist lahkuda.